Zwrot lub Wymiana towaru.

Jeżeli towar zakupiony jest wadliwy lub niezgodny z umową, przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego uprzejmie prosimy o składanie:- reklamacji z tytułu gwarancji – wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną- reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową / rękojmi -wraz z dowodem zakupu.


Uprzejmie prosimy aby reklamowany towar był kompletny i oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń.


Przedstawiciel naszej Firmy ustosunkuje się do Państwa reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.Reklamacje rozpartujemy w oparciu o przepisy:- ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. ar 141 poz 1176 ze zm.)- ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz U nr 16 poz 93 ze zm.)


Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej możesz zgłosić w ustawowym terminie 2 lat od dnia wydania produktu, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej poprosimy Cię, abyś okazał/a nam paragon lub fakturę zakupu, lub też jakikolwiek inny dowód zakupu reklamowanego towaru, aby potwierdzić datę zakupu. Nasza odpowiedzialność będzie wyłączona jeśli wady powstaną w wyniku naturalnego zużycia, niewłaściwego użycia lub nieprawidłowej konserwacji. Wiele artykułów posiada gwarancję producenta. Jeżeli producent w oświadczeniu gwarancyjnym nie określił innego terminu gwarancji, wówczas termin gwarancji wynosi 2 lata od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Szczegółowe kwestie regulują przepisy kodeksu cywilnego. 
Każde zgłoszenie badamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą fachową, doświadczeniem i profesjonalizmem.

Zwrot lub Wymiana towaru. Jeżeli zmienili Państwo zdanie co do zakupionego towaru, mogą Państwo dokonać jego zwrotu lub wymiany. Zwrotowi lub wymianie po okazaniu oryginału dowodu zakupu podlega:- towar w oryginalnym opakowaniu- bez śladów użytkowania lub zanieczyszczenia- kompletny, nadający się do dalszej odsprzedaży
Informujemy, że zwrotowi lub wymianie nie podlegają następujące towary:- towary cięte z metra- towary wykonane na zamówienie- towary przecenione- towary z terminem ważności który upłynął
Zwrot należności za towary nastąpi drogą którą wybrali Państwo przy zakupie.
Zasady wymienione powyżej nie mają zastosowania w przypadku reklamacji zakupionego towaru.