Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Rafski Fotografski, @rafskifoto www.rafski.com Rafał Kwiatkowski, Denisiewicza 31, Ostrołęka
 • Miejsce: Polska
 • Cel konkursu: Rozdanie upominków zapewnieonych przez Rafski Fotografski oraz promocja firmy Rafski Fotografski @rafskifoto
 • Czas trwania konkursu: od 7.10.2018 do 07.11.2017
 • Na podstawie regulaminu https://rafski.com/zasady-konkursu-rozdanie/

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnicy konkursu: osoby pełnoletnie, które polubią fanpage Rafski Fotografski facebook.com/rafskifoto/ za wyjątkiem członków rodzin organizatorów.
 • Każde wypełnienie zasad konkursu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Należy:
  1) polubić i udostępnić post konkursowy,
  2) w komentarzu zaprosić znajomą do zabawy,
  3) polubić stronę Rafski Fotografski @rafskifoto
 • Komentarze mające na celu naruszenie zasad konkursu i/lub naruszenie dobrego imienia firmy Rafski Fotografski mogą doprowadzić do wykluczenia z konkursu.
 • Wygrywa osoba wyłoniona na podstawie najciekawszej treści umieszczonej w komentarzu do posta konkursowego.
 • Osoba która wygra dowie się tego za pomocą wiadomości prywatnej na facebook.
 • Osoba która wygra otrzyma nagrodę jedynie w przypadku odbioru osobistego w Ostrołęce.
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda na wykonanie fotografii portretowej osoby wygrywającej i upublicznienie jej fotografii w dowolnym celu (za wyjątkiem celów pornograficznych lub szkalujących).

Nagrody

 • Lista nagród: kosmetyki MAC Ruby Woo, Rimmel kate Moss, Rimmel Rita Ora.
 • Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 • Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
 • Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (dane personalne do zgody na upublicznienie wizerunku)

Reklamacje

 • Reklamacje nie są akceptowane.
 • Otrzymanie nagrody w przypadku odbioru osobistego, zgoda na wykonanie fotografii oraz zgoda na upublicznienie wizerunku nie podlegają reklamacji.

Dodatkowe Informacje

 • Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zaakceptował niniejszy regulamin.
 • Znaki towarowe oraz marki i nazwy produktów są własnością producentów.
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 • Akceptacja regulaminu oznacza także akceptację warunków wymienionych w Polityce Prywatności https://rafski.com/polityka-prywatnosci/
 • Serwis Facebook nie jest odpowiedzialny za każdego uczestnika oraz za organizatorów konkursu.
 • Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.